وضعیت نگران کننده سلامت کامران درویشی در زندان

KMMK:

وضعیت سلامت کامران درویشی زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان مرکزی حکومت جمهوری اسلامی ایران واقع در اورمیە به علت اعتصاب غذا و دوختن لب هایش وخیم گزارش شده است.

بر اساس گزارش: کامران درویشی که از تاریخ ۳ خرداد در اعتراض به انتقالش به بند زندانی های جرائم مواد مخدر در زندان حکومتی اورمیه با دوختن لبهای خود اعلام اعتصاب کرده بود در وضعیت نامناسبی از لحاظ سلامتی به سر می برد.

کامران درویشی، زندای سیاسی کورد که آخرین سال دوره ۵ محکومیت خود را در زندان مذکور می گذراند برای اولین بار در فروردین ماه گذشته به مرخصی اعزام شده بود که بعد از بازگشت به زندان به دستور مسئولین زندان از بند زندانیان سیاسی به بند جرائم مواد مخدر منتقل شده بود و نامبرده در اعتراض به این تصمیم با دوختن لبهایش اعلام اعتصاب غذا کرده است.

لازم به ذکر است که: نامبرده پیشتر و در تیرماه سال گذشته در اعتراض به عدم مرخصی و وضعیت زندان یک بار دیگر با دوختن لبهایش اعتصاب غذا کرده بود.

باید یادآور شد: کامران درویشی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ خورشیدی از سوی مامورین امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت و پس از چند ماه بازجویی و شکنجه در آبانماه همان سال و در شعبه دوم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران واقع در اورمیه به اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران به ۵ سال زندان محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان