اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس و لورستان

KMMK:

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی منطقه زاگرس و لورستان با اقدام به اعتصاب و گرد همایی در جلوی درب شرکت بیمه در شهر درود از رفتن به سر کارهای خود خودداری کردند.

براساس گزارش: کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی، با رئیس شعبه بیمه شهر درود به دلیل عدم قبولی بیمه آنها درگیرشدند. همچنین کارگران خواهان گرفتن حقوق معوقه دوماه پیشین خود و بن ماه رمضان همینطور اخذ لباس کار و پوتین مناسب جهت ادامه کار شدند.

لازم به ذکر است که: کارگران لورستان تهدید کردند در صورت پرداخت نشدن حقوق خود از سوی شرکت طرف قرارداد خود، شرکت تراروس برای پروندهای دزدی و دروغگویی هایشان پرده برداری خواهند کرد.

شایان ذکر است: شرکت تراروس، یکی از پیمانکاران بد نام راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد که کارگران خط زاگرس و لورستان سالیانه از سوی این شرکت زجر کشیده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان