صدور حکم سنگین برای زندانی سیاسی سکینه پروانه

KMMK:
طبق اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی زندانی سیاسی “سکینه پروانه”، ۳۱ ساله، اهل خوراسان رضوی از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در تهران به ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شد.

طبق گزارش نامبرده با اتهام “عضویت در گروه‌های ضد حکومتی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی محکوم شده است.
لازم به ذکر است خانم سکینه پروانه سال ۱۳۹۸ خورشیدی به هنگام بازگشت از جنوب کوردستان به اتهام عضویت در احزاب کوردستانی ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران دستگیر، به زندان اطلاعات تهران منتقل و بعد از آن به بند ۲۰ زندان اوین انتقال یافت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان