اورمیه: کشته و زخمی شدن سه کولبر

KMMK:

روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، نیروهای مرزی حکومت جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی صومابرادوست از توابع اورمیە یک کولبر به نام « ارسلان احمدی » فرزند حاکم را به ضرب گلوله کشته و دو کولبردیگر به اسامی ” توران و رودان احمدی ” را به شدت زخمی کردند.

بر اساس گزارش: نیروهای مرزی سپاه پاسداران حکومت ایران در نزدیکی روستای ” کوران ” در منطقه مرزی صوما برادوست یک کاروان کولبری را زیر رگبار گلوله گرفته که نتیجه آن یک کشته و دو زخمی بوده است.

لازم به ذکر است که: دو کوبر مجروح از یک خانوادە و برادر هستند. همچنین ارسلان احمدی، کولبر متوفی در همان روز در روستای زادگاهش در کوران به خاک سپرده شد.

بر اساس آمارهای مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان: از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب موارد فوق الذکر ۵۹ کولبر زخمی و ۲۱ کولبر در مناطق مرزی شرق با شمال و جنوب کوردستان کشته شده اند. جمعیت حقوق بشر کوردستان