ارسلان هدایتی به حبس تعزیری محکوم شد

KMMK:

بر اساس گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان: ارسلان هدایتی فعال مدنی در شعبه دوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی “شاهرخ مرادی” به اتهام “تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن نظم عمومی” به ۹ ماە حبس تعزیری محکوم شده است .

ارسلان هدایتی فعال مدنی سرشناس شرق کوردستان جمعه پانزدهم تیرماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود و چندین ماه را در بازداشت این نیروها بود.

اطلاعات سپاه ایران در شهر کرماشان شرق کوردستان شاکی و خواهان محاکمه این فعال مدنی کورد شده بود . صدور حبس یک سال زندان تعزیری برای این فعال شرق کوردستان در حالیست که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هیچ گونه دلیل یا مدرکی در تایید اتهامات وارد شده به آقای هدایتی در دست نداشته و صدور این حکم کاملا ضد بشری و غیرقانونی است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان