سنه: آزادی موقت ادریس گله داری

KMMK:

روز شنبه سوم خرداد ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، آقای « ادریس گله داری » شهروند اهل سنه با قید وثیقه به طور موقت آزاد شد.

بر اساس گزارش: نامبرده تا روز نشست جلسه دادگاهی به صورت موقت از بازداشت آزاد شده است.

لازم به ذکر است که: ادریس گله داری در روز ۱۵ اردیبهشت ازسوی نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال رفتن به یکی از نمایندگی های بیمه، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان