بازداشت ۲ شهروند در استان اورمیه

KMMK:
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹ خورشیدی ۲ شهروند با اسامی “یوسف ابراهیم زاده” اهل روستای کانی رش از توابع شهر شنو و “شهاب آجی” اهل روستای گرگول از توابع شهر نغده از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

قابل ذکر است؛ یوسف ابراهیم زاده در حالی که دوران سربازی اجباری خود را سپری می‌کرد از سوی این نیروها بازداشت شده است.

تا زمان انتشار این خبر از علت بازداشت و مکان نگهداری این افراد هیچگونه اطلاعاتی در دسترس نیست.
بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان از اوایل سال جاری میلادی تاکنون ۵۲ نفر بازداشت و با احتساب این دو نفر این آمار به ۵۴ نفر افزایش میابد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان