تائید احکام سنگین برای دو شهروند و احضار و بازجویی یک فعال مدنی دیگر

KMMK:
بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان حکم ۵ سال حبس تعزیری صدیق سیفی، شهروند اهل دیواندره که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران در شهر سنه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) صادر شده بود در دادگاه تجدیدنظر جمهوری اسلامی ایران در این استان عینا تایید شده است.
در گزارشی دیگر، ایرج صوفی محمد، شهروند اهل مهاباد که حدود ۸ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ایران در شهر اورمیه به ریاست قاضی «علی شیخ‌لو» به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در گروه‌های تندرو مذهبی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ شمسی نیز سامان قادرنژاد از فعالین مدنی شهر سنه به ستاد اطلاعات ۱۱۳ احضار و به مدت ۲ ساعت بازجویی شده است. در این بازجویی در باره مراسم روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۸ و فعالیت هایش در شبکه های اجتماعی مورد بازخواست قرار گرفته است. در این بازجویی نامبرده را وادار کردهاند که تعهد دهد هیچ فعالیتی نداشته باشد. همزمان او را تهدید کرده‌اند، در صورتی که دستگیر شود، حداقل ۶ ماه زندانی خواهد شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان