تایید حکم زندان برای ۷ عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی

KMMK:
دادگاه تجدیدنظر خراسان شمالی حکم ۲۵ سال زندان برای هفت عضو هیات مدیره «انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی» را تأیید کرده است.
طبق اطلاعات کسب شده محمدرضا رمضان‌زاده به ۸ سال زندان تعزیری، حسین رمضان‌پور به ۴ سال زندان تعزیری و سعید حق‌پرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی و حمیدرضا رجایی هرکدام به ۳۲ ماه زندان محکوم شدند.
«شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران» با انتشار این خبر اعلام کرده است که انها با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده در انتظار تبرئه این معلمان از اتهامات وارده بودند.
قابل ذکر است که همین پرونده و در دادگاه کیفری نیز محمدرضا رمضان‌زاده به دو سال زندان تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق، حسین رمضان‌پور به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و حمیدرضا رجایی به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران فعالیت اعضای هیات مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی را قانونی اعلام کرده است و اعلام کرده است که مجوز صادر شده از طرف کمسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر ادامه فعالیت انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی از جمله مدارک ارائه شده به دادگاه تجدید نظر بوده است.

این معلمان در جریان برگزاری دادگاه، بارها خواستار ارائه دلایل و مدارک اتهام مجرمانه، مصادیق جرم شده‌اند، اما قاضی هیچکدام از درخواست های آنها را نپذیرفته است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان