مهاباد؛ بازداشت یک معلم جهت اجرای حکم وی

KMMK:
شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی، یاسر امینی آذر معلم و دبیر مدرسه در شهر مهاباد بازداشت و به زندان منتقل شد.

بر اساس گزارش؛ یاسر امینی آذر به علت شرکت در اعتصاب صنفی انجمن معلمان به منظور احقاق حقوق معلمان و رسیدگی به شرایط بد دانش آموزان، به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

قابل ذکر است که نامبرده در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، در هنگام بازگشت از مدرسه از سوی نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت و به بازداشتگاه این مرکز امنیتی منتقل شده بود و پس از ۱۲ روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.
باوجود اعتراض و ارجاع پرونده وی به دادگاه تجدید نظر حکم وی بدون تغییر مجددا تائید شد و پس از ارجاع حکم به دیوان عالی کشور با تداخل اداره اطلاعات این حکم شکسته نشد.

لاذم به یادآوریست که نامبرده ۲۱ آبان ۱۳۹۷، در درتباط با اعتصاب عمومی معلمان در رابطه با تخلفات اداره آموزش و پرورش شهر مهاباد، به اداره اطلاعات احضار شد و آرزوی بازجویی به عمل آمده بود،

جمعیت حقوق بشر کوردستان