سنە: احضار یک عکاس از سوی اداره‌ی اطلاعات

KMMK:

طی چند روز گذشته، “مهدی توکلی” عکاس مشهور شهر سنه‌، از سوی اداره اطلاعات احضار شد. بر پایه گزارش؛ نامبرده احضار و مورد بازجویی قرار گرفته و به وی ابلاغ شده است که اجازه خروج از شهر سنه را ندارد.

شایان ذکر است کە، مهدی توکلی ۲۱ مهر ۱۳۹۵ خورشیدی از سوی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی در شهر سنه بازداشت و بعد از ۳۵ روز بازجویی به زندان مرکزی حکومت در همان شهر منتقل و با سپردن وثیقه تا زمان تشکیل دادگاە آزاد شده بود.

وی در تیر ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به اتهام “تبلیغ علیه امنیت ملی” به دو سال زندان، که یک سال از محکومیتش شامل حبس تعزیری بود، محکوم شد.

نامبرده بعد از گذراندن دوره محکومیت مجدداً در سال ۱۳۹۸ خورشیدی از سوی نیروهای اطلاعاتی دستگیر و بعد از گذشت یک ماه به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.

لازم به ذکر است که: مهدی توکلی، معلم و مربی عکاسی انجمن سینمای جوان کردستان است و طی سالهای اخیر چندین نمایشگاه عکس با موضوعاتی از قبیل (آوارگان شنگال و کوبانی در اقلیم کردستان) در شهر سنه برگزار کرده است.

جمعیت حقوق بشر کردستان