تائید حکم ۱۱ سال زندان برای یک معلم در دیوان عالی ایران

KMMK:

روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی، حکم ۱۱ سال زندان تعزیری یک معلم بوکانی به نام « سید آرام امین زاده » که سال گذشته ازسوی دادگاه انقلاب حکومت جمهوری اسلامی ایران در اورمیه صادر شده بود توسط دیوان عالی کشور تائید و به وی ابلاغ شد.

این معلم به اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی ” به ۱۰ سال زندان و به اتهام ” تبلیغ بر ضد حاکمیت ” به یکسال زندان تعزیری محکوم شده بود. همچنین با تائید حکم نامبرده در مهرماه سال گذشته در دادگاه تجدید نظر، این معلم از سوی اداره آموزش و پرورش حکومت ایران نیز از کار اخراج شد.

بر اساس گزارش: سید آرام امین زاده در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۱۳۹٨ در مدرسه یکی از روستاهای شهر بوکان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و پس از یک ماه ونیم بازجویی و آزار و شکنجه به بازداشتگاه اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اورمیه منتقل شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان