بازداشت دو تن از اعضای مکتب قرآن در شهر مهاباد

KMMK:
یک شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ شمسی، سعید رشیدی و محمد علی لشکری از اعضاء مکتب قرآن در مهاباد توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران بازداشت شده‌اند.
بازداشت این دو شهروند مهابادی کاملا غیر قانونی (بدون هیچگونه اطلاع قبلی و بدون ارسال برگەی احضاریه ) توسط مأموران امنیتی صورت گرفته است. نامبردگان بعد از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

بر اساس گزارش دریافتی؛ ساعت ۹ صبح، مأمورین پاسگاه نیروی انتظامی شماره ۱۱، سعید رشیدی را احضار و بعد از یک ساعت مأموران امنیتی وی را همراه خود به مکان نامعلومی بردەاند.

همزمان با بازداشت آقای سعید رشیدی، ماموران امنیتی و اطلاعاتی به محل کار محمد علی لشکری مراجعه و وی را در محل کارش دستگیر کرده و با دست بند به مکان نامعلومی بردەاند.

قابل ذکر است که پیگیریهای خانوادەهای این دو شهروند بازداشتی تاکنون به نتیجه نرسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان