سنه: بازداشت یک کارگر اداره برق توسط نیروهای امنیتی

KMMK:

روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران شخصی به نام « زانیار نورمحمدی » را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.

بر اساس گزارش: زانیار نور محمدی اهل روستای ” نوره ” از توابع سنه و کارگر اداره برق این شهر می باشد. لازم به ذکر است که: زانیار نور محمدی به همراه مادر سالخورده و بیمار خود زندگی می کند و اکنون با گذشت ۶ روز از بازداشت تنها در روز دوم با اعلام اینکه در ستاد خبری حکومت در سنه بسر میبرد، توانسته به مادر پیرش اطلاع دهد و از سلامتیش خبری در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان