سنە: بی اطلاعی از سرنوشت یک شهروند بازداشت شده

KMMK:

روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی، یک شهروند اهل سنە بە نام « ادریس گله داری » توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان و به نقل از برادر نامبرده: آقای گله داری حوالی ساعت ۱۰ صبح روز مذکور جهت انجام امور مربوط به بیمه خودرو عازم یکی از نمایندگی های بیمه بوده که توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل می شوند.

این منبع افزود: مامورین با در دست داشتن حکم دادستانی و کلید منزل نامبرده که از ماشین وی در پارکینگ برداشته بودند به منزل شخصی آقای گله داری مراجعه کرده و علی رغم ممانعت همسر نامبرده به بازرسی منزل پرداخته و از فضای خانه نیز فیلم برداری کرده اند. سپس اقدام به ضبط وسایل شخصی آقای گله داری از جمله؛ کامپیوتر و چندین وسیله دیگر نموده اند.

خانواده آقای گله داری اذعان داشتند: پس از سپری شدن بیش از ۶ روز از بازداشت این عضو خانواده، و مراجعه به نهاد ها و ارگانهای امنیتی حکومت در سنه مورد تمسخر و توهین قرار گرفته هیچ جواب مشخصی به آنها داده نشده است.

ادریس گله داری برادر آقای ارسطو گله داری عضو یکی از احزاب کورد مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد که از محل نگهداری و وضعیت سلامتی ایشان پس از گذشت ۶ روز بازداشت خبری در دست نمی باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان