اعلام علت انتقال زینب جلالیان از سوی مسئولین قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ از سوی مسئولین قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران در خوی اعلام شد که علت انتقال زینب جلالیان، آلودگی ایشان به ویروس کرونا بوده است.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: پس از انتشار خبر انتقال زینب جلالیان از زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در خوی به قرچک ورامین خانواده ایشان جهت پیگیری علت انتقال، با مراجعه به نهادهای قضایی حکومت در خوی، سرانجام به آنها اعلام شد که بە علت مبتلاشدن ایشان به ویروس کرونا اقدام به انتقال ایشان از خوی کرده اند.

بنا بر گفته یک منبع مطلع به خبرگزاری جمعیت حقوق بشر کوردستان: توجیه مسئولین قضایی برای انتقال خانم جلالیان، عدم امکانات قرنطینه و پزشکی جهت محافظت از ایشان در زندان حکومت ایران واقع در خوی اعلام شده است.

زینب جلالیان زندانی سیاسی کورد اهل خوی در شرق کوردستان روز ٨ اردیبهشت ۱۳۹۹ بدون دلیل و اعلام قبلی از زندان محل نگهداریش در خوی منتقل شده و در روز ۱۶ اردیبهشت مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که ایشان را به زندان حکوت در قرچک ورامین انتقال داده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان