هاجر سعیدی فعال زنان به اطلاعات احضار شد

KMMK:

پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ شمسی، هاجر سعیدی فعال زنان ساکن شهر سنه شرق کوردستان به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران احضار شده است.
طبق گزارش دریافتی نامبرده توسط اداره اطلاعات بازجویی و مورد تهدید قرار گرفته است. اداره اطلاعات در باره فعالیتهایی که ایشان در مدت اخیر داشته است، نامبرده را تهدید و به او اخطار داده‌اند که از شرکت در تجمعات مربوط به ۱ ماه می «روز کارگر» خودداری و نباید هیچ فعالیتی داشته باشد.
قابل ذکر است که در آستانه روز جهانی کارگر چندین فعال کارگری و سیاسی در شهرهای مختلف شرق کوردستان احضار و مورد تهدید قرار گرفته اند.
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستند با ایجاد رعب و وحشت و ترساندن فعالان سیاسی و کارگری، از تجمعات روز کارگر جلوگیری کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان