بازداشت فله ای شهروندان در شهرهای شرق کوردستان

KMMK:
بر اساس گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان طی روزهای گذشته، چند شهروند در شهر بانه و کامیران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

یکشنبه ۷ اردیبهشت‌ ۱۳۹۹ شمسی فرهاد احمدی‌پور و بیستون احمدی‌پور در منزل شخصی خود در شهر بانه بدون ارائه‌ی مجوز قضایی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
همچنین شنبه ۶ اردیبهشت‌، پنج شهروند دیگر بانه ای به نام‌های خلیل کریمی، کریم کریمی، بارزان کریمی، هادی احمدپور، و ادریس کریم‌زاده توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده‌اند.

در گزارشی دیگر بازداشت یک شهروند به نام فرشاد رحمانی توسط نیروهای امنیتی تایید شده است.

قابل ذکر است که این شهروندان بدون هیچ حکم قضایی بازداشت شده‌اند، هنوز از اتهام وارده به این شهروندان اطلاعی کسب نشده است.
خانواده‌ بازداشت شدگان تاکنون چند بار به مراکز قضایی و امنیتی حکومت ایران در شهرهای محل سکونتشان مراجعه کرده اند، ولی از سرنوشت فرزندانشان اطلاعی کسب نکرده‌اند و اطلاعی از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه‌ این افراد بدست نیاورده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان