اعلام اعتصاب غذای برهان کمانگر

KMMK:

روز دوشنبه ٨ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی، برهان کمانگر فعال سیاسی و از اعضای گروه موسیقی “کورال” با دوختن لبهایش اعتصاب غذا کرد.
بر اساس گزارش: در طول یک ماه گذشته، دادستان و دادور پرونده این زندان سیاسی رضایت خود را مبنی بر مرخصی نامبرده از زندان اعلام کرده است، حتی مراحل اداره تودیع وثیقه تعیین شده نیز طی شده است، اما با کارشکنی و ممانعت اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در کامیران از مرخصی این زندانی جلوگیری شده است.
لازم به ذکر است که برهان کمانگر از عفونت روده و درد شدید در ناحیه شکم رنج می برد. این زندانی خواهر زاده حسین کمانگر دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان است.
برهان کمانگر در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹٨ در جریان بازداشت های گستره فعالین مدنی و زیست محیطی کامیران، از سوی نیروهای اداره اطلاعات حکومت بازداشت شد. در آذر ماه همان سال از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان به ۵ سال زندان تعزیری محکوم و در دادگاه تجدید نظر، حکم زندان به ۲ سال تقلیل یافت. نامبرده در روز ۲٨ اسفند ۹٨ خود را به زندان جمهوری اسلامی ایران در کامیران جهت گذراندن دوران محکومت معرفی کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان