خودکشی چهار زن طی یک هفته

KMMK:
بر اساس گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان طی چند روز گذشته چهار زن در شهرهای سنه، سنقر و سقز خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده‌اند.
روز سەشنبە ٢ اردیبهشت ۱۳۹۹، یک زن جوان اهل سنه با نان دریا محمدی ٢۴ سالە در “شهرک ۵ آذر” بە دلیل مشکلات خانوادگی خود را از ساختمان ۵ طبقە بە پایین پرت و جانش را از دست داد.

همان روز در شهر سنقر، نگین امینی ۳۴ ساله کە متاهل و مادر ۳ فرزند بودە، بە دلیل فقر خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

همچنین شنبە ٢٩ فروردین، ۲ زن با نامهای شریفه مصطفی پور ۳۲ ساله و افسانه رحیمی ۲۹ ساله در شهرستان سقز بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان دادەاند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۳ نفر شامل ۹ مرد و ۴ زن خودکشی کرده‌اند با احتساب خودکشی این چهار زن تعداد خودکشی زنان به هشت نفر و جمع کل به ۱۷ نفر رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان