سقز/ بازداشت کامران عبدی پور

KMMK:
صبح روز یک شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی، چند نفر با لباس شخصی به منزل یک شهروند اهل سقز با نام «کامران عبدی پور» حمله کرده و وی را در حالی که در خواب بوده بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل کرده‌اند.
بر اساس گزارش باوجود پیگیری خانواده نامبرده، تاکنون محل بازداشت وی اعلام نشده و وضعیت وی نامشخص اعلام شده است.

قابل ذکر است که: علت بازداشت نامبرده تا زمان انتشار این خبر نامشخص است.
قابل ذکر است، کامران عبدی پور پنج ماه پیش از حکم قصاص نجات پیدا کرده و سال‌های زیادی را در زندان محبوس بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان