شرق کوردستان دارای بیشترین نرخ آمار بیکاری در جغرافیای ایران

KMMK:

استان سنه در شرق کوردستان دارای بیشترین نرخ بیکاری در بین استانهای موجود در جغرافیای سیاسی ایران می باشد.
بر اساس اعلام مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران: نرخ بیکاری از زمستان سال ۹٨ تا کنون روند صعودی در شرق کوردستان داشته و در حال حاضر این رقم ۲۰ درصد می باشد که در مقایسه با نرخ بیکاری اعلام شده از سوی سازمان مذکور در کل ایران که ۱۰/۶ درصد است تقریبا دوبرابر می باشد.
همچنین بر این اساس: استانهای شرق کوردستان در رده های بالای جدول نرخ بیکاری در جغرافیای سیاسی ایران قرار دارند.
باتوجه به آمار منتشره رسمی از سوی حکومت ایران: پس از استان سنه، کرماشان با ۱۷/۹، استان لورستان ۱۶/۸، استان اورمیه با ۱۴/۵ در رده های دوم و سوم قرار دارند.
این در حالی است که: استانهای خراسان جنوبی با ۶ درصد و استان فارس با ۷/۷ درصد کمترین آمار بیکاری را در جغرافیای سیاسی ایران در خود جای داده اند.
قابل ذکر است که این آمار دولتی بوده و میزان واقعی نرخ بیکاری به مراتب بالاتر از اعداد اعلام شده توسط حکومت ایران می‌باشد.
نگاهی آماری به وضعیت شرق کوردستان و مقایسه آن با دیگر نقاط ایران به این نتیجه خواهیم رسید که سیاست ۴۰ ساله گذشته حکومت جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان بر پایه تبعیض آشکار و عدم اختصاص سرمایه گذاری درازمدت و عمرانی در این بخش از کوردستان بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان