بجنورد/وعده‌های واهی حکومت به مردم

KMMK:

رئیس اتاق اصناف و اشتغال شهر بجنورد اعلام کرد؛ دستاندرکاران حکومتی در اجرایی کردن وعده‌های داده شده به کارگران بی اهمیت هستند.
ایشان همچنین در این رابطه از سازمان بیمه اجتماعی و اداره کار به خاطر اهمیت ندادن و عمل نکردن به وعده‌های داده شده برای پشتیبانی از مردم در شرایط موجود مقابله با ویروس کرونا، نام برد و اعلام کرد که عواقب این بی‌اهمیتی از سوی این سازمانها مردم و بخصوص کارگران را در وضعیتی بغرنج قرار داده است.

لازم بذکر است که، در اقدامی مشترک، اداره کار و سازمان بیمه اجتماعی به قشر کارگر وعده داده بودند که در شرایط موجود که مردم ناچارند در خانه بمانند به انها بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد، این در حالیست که تنها ۶٪ درصد از این وعده اجرایی شده و کارگران حدود ۳۰ روز است بیکار و خانه‌نشین شده‌اند و این سازمانها تا کنون هیچ واکنشی برای پشتیبانی از کارگران نداشته و وعده‌های واهی و نامسئولانه آنها کارگران را با شرایط اقتصادی بغرنج‌تر از قبل روبرو ساخته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان