خطر اعدام جان مصطفی سلیمی را تهدید میکند

KMMK:
طبق اطلاعات دریافتی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است که مصطفی سلیمی زندانی سیاسی را اعدام کند. این زندانی سیاسی در جریان فرار زندانیان از زندان حکومت در شهر سقز توانسته بود، فرار کند و خود را به شهر پنجوین اقلیم کوردستان برساند.
بر اساس اطلاعات رسیده؛ این زندانی سیاسی توسط نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کوردستان بازداشت و به حکومت ایران تحویل داده می‌شود.
قابل ذکر است که اعضای خانواده نامبرده به زندان احضار شده که برای آخرین بار مصطفی سلیمی را ملاقات کنند. همزمان مقامات حکومتی ایران یک دستگاه جرثقیل به زندان انتقال دادەاند که نامبرده را اعدام کنند.
مصطفی سلیمی اهل روستای ایلو شهرستان سقز و متولد چهارم تیرماه ۱۳۴۶ میباشد کە در تاریخ هفدهم فروردین ۱۳۸۲ بازداشت و با اتهاماتی نظیر «عضویت در احزاب اپوزسیون کوردستانی مخالف حکومت ایران»، «محاربه» و «سرقت مسلحانه» توسط قاضی گودینی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی پیشتر عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودە و پس از جدایی از این حزب بە سقز بازگشتە بود.

در مدت ١٧ سالی که ایشان در بازداشت بوده است، هیچ مرخصی نداشته و بدون داشتن حق مرخصی در زندان های ایران در شهرهای سقز و سنه محبوس بوده است.

مصطفی سلیمی در جریان شورش زندان سقز در روز جمعە ٨ فروردین همراه با ٧٠ زندانی دیگر از زندان سقز فرار کرد و پس از ١٠ روز یعنی ١٨ فروردین دستگیر شد. دادستان حکومت ایران در شهر سنه از وی بە عنوان طراح اصلی فرار زندانیان سقز نام بردە بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان