قتل یک جوان سردشتی

KMMK:

چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی، در نزدیکی یک پمپ بنزین در شهر سردشت، یک جوان با نام « گآسو کرمی» هدف شلیک اسلحه گرم قرار گرفته و در نتیجه آن به قتل رسید.
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: حمله در یکی از پمپ بنزین های سردشت از سوی افرادی ناشناس صورت گرفته است.
نامبرده از ورزشکاران زیبای اندام شهر سردشت بوده است. تاکنون از علت حمله و هویت افراد حمله کننده اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکر است که حکومت جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان با یورش به فعالان مدنی، زیست محیطی، ورزشکاران، سیاسی و فعالان حوزه ادبیات و شخصیتهای خوش نام جامعه هدف ترساندن جوانان و متشنج کردن فضای جامعه را دارد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان