محرومیت شهروندان تکاب از داشتن بیمارستان

KMMK:
با گذشت سیزده سال از وعده ساخت بیمارستان مجهز برای شهر تکاب، شهروندان این شهر شرق کوردستان همچنان از وجود یک بیمارستان در شهر خود محروم هستند.
طی سیزده سال گذشته ساکنان این شهر مجبور بوده‌اند که برای دریافت خدمات درمانی و پزشکی به شهرهای دیگر مراجعه کنند و همین مسئله باعث جان باختن بیماران بسیاری شده است.
باوجود اینکه ساختمان بیمارستانی که قرار است در این شهر ساخته سود، ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در یک قدمی اتمام میباشد، اما پروژه متوقف و حکومت ایران که باید آن را در اسرع وقت تکمیل و تحویل میداد، از انجام مسئولیت خود سر باز زده و مردم این شهر کماکان مجبورند برای درمان به بیمارستان های شهرهای اطراف مراجعه نمایند.
در همین رابطه جوانان تکابی کمپینی در فضای مجازی تشکیل داده و در آن از علوم پزشکی این شهر خواسته اند تا هرچه سریعتر نسبت به تجهیز و افتتاح بیمارستان مذکور اقدامات لازم را به انجام برسانند.
قابل ذکر است که: در حال حاضر وجود یک بیمارستان مجهز و کامل بسیار حیاتی بوده و اگر حکومت ایران در عوض مصرف و خرج سرمایه‌های مردم در کشورهای سوریه، عراق، یمن و غیره که صرف گسترش تروریسم در منطقه میشود، این سرمایه‌ها را به مردم در شرق کوردستان و ایران اختصاص میداد، هم اکنون مردم از امکانات لازم و کافی برخوردار بودند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان