احضار و دادگاهی یک روزنامه نگار در سرپل ذهاب

KMMK:
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ شمسی شهرام سفری روزنامه‌نگار و مدیر کانال تلگرام «راوێژ پرس» به دادگاه احضار شد.
این روزنامه نگار به علت انتشار اخبار مربوط به کرونا به دادگاه احضار شده است، این روزنامه نگار باید شنبه آینده خود را به دادگاه معرفی نماید.

طبق گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان فعالیت های اعضای این کانال تلگرامی منجر شده است که این کانال تلگرامی به منبع قابل اعتمادی برای مردم منطقه تبدیل شده است و همین مسئله باعث شده است، حکومت این روزنامه نگار را به دادگاه احضار کرده و بدین طریق ایشان را تحت فشار قرار دهد.
قابل ذکر است که حکومت ایران تمامی اطلاعات مربوط به کرونا را سانسور و تلاش کرده است که این آمار منتشر نشوند.
حکومت ایران اعلام کرده است که افرادی که آمار مربوط به میزان مرگ و میر و شیوع کرونا را منتشر کنند، بازداشت و زندانی میشوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان