فرار تعداد زیادی از زندانیان محبوس در زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در سقز

KMMK:

جمعه ٨ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی زندانیان زندان حکومت ایران در سقز شورش کرده و در ساعت ۱٨ تا ۱۹ عصر به وقت شرق کوردستان بیش از ٨۰ زندانی از این زندان فرار کردند.
بر اساس گزارش ارسالی یک منبع محلی به جمعیت حقوق بشر کوردستان: به دلیل جلو گیری از گسترش ویروس کرونا مسئولین زندان حکومت اقدام به سمپاشی زندان نموده و کل زندانیان را به حیاط و هواخوری زندان هدایت کرده بودند. زندانیان با استفاده از موقعیت شورش کرده و بیش از ٨۰ نفر توانسته اند از زندان فرار کنند.
لازم به ذکر است که به دلیل اجرایی کردن مرخصی زندانیان در کل زندانهای حکومت ایران، فقط زندانیان سیاسی و اعدامی هایی که شاکی خصوصی داشتند در این زندان باقی مانده بودند.
همچنین منبع محلی اعلام داشت: بعد از این اتفاق، منطقه بلوار سقز که زندان نیز در این منطقه واقع شده است کاملا حکومت نظامی بوده و نیروهای امنیتی در حال بازرسی خانه به خانه برای یافتن زندانیان متواری هستند.
باید اذعان داشت که فقط چند زندانی به علت کهولت سن یا بیماری که موفق به فرار نشده اند در زندان سقز باقی مانده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان