نیروهای امنیتی؛ چند تن از ضاربین‌ عدنان رشیدی بازداشت شدند

KMMK:
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ شمسی، نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان طی گفتگو با عدنان رشیدی از بازداشت چند تن از ضاربین خبر دادند.
نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان اعلام کرده اند که توانسته‌اند در نزدیکی سلیمانیه ضاربین را در حین فرار بازداشت و به نهاد قضایی تحویل دهند. قابل ذکر است که این نهاد اقلیم کوردستان توانسته است تمامی مدارکی که ضاربین نقابدار از آقای عدنان رشیدی عضو رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان ربوده بودند را ضبط و تحویل نهاد قضایی دهند. این نهاد همچنین اعلام کرده است که بسته بودن مرزها باعث شده است، ضاربین نتوانند فرار و خود را به ایران برسانند.
این احتمال که آیا ضاربین موفق شده اند که نسخه‌ی از اطلاعات را به ایران انتقال داده باشند، هنوز نامشخص می‌باشد.
در همین رابطه رئیس پلیس سلیمانیه آقای شیخ آسو و رئیس پلیس پنجوین آقای عقید حکیم اعلام کرده‌اند که تمام تلاش خود را برای به نتیجه رسیدن این پرونده به کار خواهند بست.
طی گزارش دریافتی ضاربین هنگام بازداشت تلاش کرده‌اند که هدف از حمله خود را موضوعات و اختلافات اجتماعی قلمداد کنند.
اما اظهارات عدنان رشیدی و خانواده ایشان باعث شده که این تلاش شکست خورده و پلیس و نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان بعد سیاسی موضوع را پذیرفته و تایید کند.

قابل یادآوری است که چهارشنبه ۲۱ اسفند چند تن افراد نقابدار ناشناس به منزل عدنان رشیدی یورش برده، در ابتدا همسر و بچه خردسال ایشان را به گروگان گرفته و سپس به منزلی که آقای رشیدی در آن اسکان داشته هجوم برده‌اند. به محض ورود، این افراد نقابدار آقای رشیدی را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و تمامی اسناد و مدارک ایشان را ربوده بودند.
این افراد آقای رشیدی را تهدید کرده بودند که در ارتباط با گروگانگیری، ضرب و شتم و تهدیداتی که انجام داده اند، سکوت کرده و حرفی نزند.

عدنان رشیدی از فعالان سرشناس حوزه حقوق بشر و از اعضای جمعیت حقوق بشر کوردستان میباشد، نامبرده چندین سال در ایران به دلیل فعالیتهای مدنی در زندان بوده است، در اقلیم کوردستان بازداشت و در خطر دیپورت به ایران بوده است. چندین بار حکومت ایران تلاش کرده است که ایشان را ترور کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان