وضعیت عدنان رشیدی بحرانی است

KMMK:
طبق اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان وضعیت جسمانی و سلامتی عدنان رشیدی، فعال حقوق بشر و عضو رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان بحرانی می‌باشد.
این فعال حقوق بشر روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ شمسی، هدف حمله چند تن افراد ناشناس و نقاب پوش قرار گرفته بود. در نتیجه این سوءقصد نامبرده دچار شکافتگی سر، شکستن دست و کبودی کامل بدن شده است.
امروز شنبه ۲۴ اسفند، طی اولین معاینات پزشکی در پنجوین اقلیم کوردستان، مشخص شد که نامبرده از ناحیه دست دچار شکستگی کامل شده و بعد از معاینه دست ایشان را گچ گرفته اند.
پزشکان بعد از معاینه ایشان اعلام کرده اند که احتمال ضربه مغزی وجود دارد، ولی چون بیمارستان شهر پنجوین کوچک است، امکان معاینه تخصصی وجود ندارد و ایشان باید به بیمارستان در شهرهای دیگر مراجعه کند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، ایشان در طول روز چندین بار از هوش رفته و در وضعیت بسیار بغرنجی به سر میبرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، چهارشنبه ۲۱ اسفند چند تن افراد نقابدار ناشناس به منزل عدنان رشیدی یورش برده، در ابتدا همسر و بچه خردسال ایشان را به گروگان گرفته و سپس به منزلی که آقای رشیدی در آن اسکان داشته هجوم برده‌اند. به محض ورود، این افراد نقابدار آقای رشیدی را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده اند،
همسر و کودک خردسال این فعال حقوق بشر نیز توسط همان افراد به گروگان گرفته شده بودند و بعد از ضرب و شتم شدید آقای رشیدی و دستیابی به اطلاعاتی که میخواستند، آنها را آزاد کرده بودند.
این افراد آقای رشیدی را تهدید کرده بودند که در ارتباط با گروگانگیری، ضرب و شتم و تهدیداتی که انجام داده اند، سکوت کرده و حرفی نزند.

عدنان رشیدی از فعالان سرشناس حوزه حقوق بشر و از اعضای جمعیت حقوق بشر کوردستان میباشد، نامبرده چندین سال در ایران به دلیل فعالیتهای مدنی در زندان بوده است، در اقلیم کوردستان بازداشت و در خطر دیپورت به ایران بوده است. چندین بار حکومت ایران تلاش کرده است که ایشان را ترور کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان