برخورد خشن و بی احترامی به پدر زندانی سیاسی سیامک اشرفی

KMMK:

دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ شمسی، پدر زندانی سیاسی سیامک اشرفی با نام محی الدین برای ملاقات فرزندش به زندان حکومت ایران در اورمیه رفته که با بی احترامی و‌ برخورد تند مسئولان زندان روبرو میشود.
سیامک اشرفی زندانی سیاسی اهله شهر اورمیه ساکن روستای ولنده علیا میباشد، پدر او دوشنبه برای درخواست ملاقات به زندان مراجعه کرده بود، ولی مسئولان امنیتی و زندانبان حکومت ایران با برخوردی تند و و تحقیرآمیز با او رفتار کرده و اجازه ملاقات فرزندش را نمیدهند.
قابل ذکر است که آقای محی الدین پدر این زندان سیاسی برای مرخصی پسرش به دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر اورمیه مراجعه کرده بود که با دخالت سپاه و اطلاعات مواجه میشود و اجازه مرخصی داده نمیشود.
سیامک اشرفی بدلیل وضعیت نامناسب زندان و محرومیت از مرخصی همراه تنی چند از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا میباشد.
این زندانی سیاسی به ۵ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده است. وی مدتی پیش درخواست خود مبنی بر آزادی مشروط را به شورای طبقه‌بندی ارائه داده بود. این درخواست پس از موافقت این شورا به شعبه ۹ اجرای احکام دادگاه ارومیه ارجاع داده شد، ولی با مداخله اطلاعات سپاه از اعمال آن جلوگیری شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان