تداوم فشار نیروهای اطلاعاتی بر زینب اسماعیلی و درخواست وثیقه چهارصد میلیونی


KMMK:
بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، زینب اسماعیلی از مادران آشتی کوردستان که پنج‌شنبه ۸ اسفندماه توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر دیولان (دهگلان) بازداشت بود، کماکان در بازداشت بوده و فشار نیروهای اطلاعات ایران بر ایشان ادامه دارد.
نامبرده پس از بازداشت به مکان نامعلومی انتقال داده شده بود. طی مدت بازداشت، این مادر شصت ساله بارها بازجویی و مورد بی احترامی قرار گرفته است.
طی اطلاعاتی که جمعیت حقوق بشر کوردستان از منابع محلی در شهر سنه کسب کرده است، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران ایشان را تحت فشار قرار داده و خواستار تحویل یک گوشی موبایل شده‌اند، خانم اسماعیلی بارها به آنها اعلام کرده است؛ غیر از گوشی ساده موبایلی که زمان بازداشت از او گرفته‌اند، گوشی دیگری ندارد، ولی ماموران حکومت ایران به منظور تداوم فشار و ایجاد رعب و وحشت، ایشان را تهدید کرده و گفته اند تا زمانی که گوشی مذکور را تحویل ندهد، او را آزاد نخواهند کرد و به این شکل به بازداشت غیرقانونی ایشان ادامه میدهند.
این منبع در ادامه افزود که ماموران امنیتی و اطلاعاتی ایران در ادامه به ایشان گفته اند با تودیع وثیقه چهارصد میلیونی میتواند به شکل موقت از زندان خارج شود.

زینب اسماعیلی، مادر شصت‌ساله ای است که فرزندش «محمدامین امیری» را در مبارزە با دولت اسلامی عراق و شام (داعش) و در دفاع از شهر کوبانی در روژاوا از دست داد و پس از آن برای دست یابی و ترویجآشتی در کوردستان همراه با دیگر مادران آشتی کوردستان اقدامات انسانی را صورت داده است.
بازداشت این مادر شصت ساله خود نشانی از سیاست های ضد انسانی است که حکومت ایران در قبال فعالان مدنی و شهروندان شرق کوردستان پیاده میکند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان