۸ مارس روز زن را به زنان و بخصوص زنان کوردستان تبریک میگوییم

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان ۸ مارس روز زن را زنان جهان و بخصوص به زنان و جامعه کوردستان تبریک گفته و مبارزات زنان را جهت دستیابی به برابری، آزادی و حقوق یکسان را ارج می‌نهد.
زنان جامعه کوردستان و ایران طی یک سال گذشته سختی های زیادی را از سر گذرانده و از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران با انواع ناعدالتی‌ها و ستمها روبرو شدند.هم اکنون تعداد بیشماری زندانی سیاسی، مدنی و حقوق بشری زن در زندانهای حکومت ایران هستند. در جریان تظاهرات و اعتراضات اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، زنان پیشقراول مبارزه بوده و چندین تن از آنها کشته شده و ده ها تن بازداشت شدند.
زینب جلالیان به عنوان نمادی از زنهای مبارز جامعه شرق کوردستان همچنان در زندان بوده و با بدترین رنجها روبرو شده است. همچنین چندین زن فعال دیگر کورد تنها به دلیل فعالیتهای اجتماعی بازداشت و با حبس های طولانی مدت روی و شده اند.
قوانین جمهوری اسلامی ایران همچنان بر تبعیض و نقص حقوق زنان تاکید و پافشاری کرده و هیچ تحولی در راستای تغییر و بهبود قوانین انجام نداده است.
هنوز تعداد بیشماری از زنان کورد ربوده شده توسط داعش بی نام و نشان بوده و اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.
زنان مبارز زیادی توسط دولت ترکیه در مناطق اشغالی عفریت،سریکانی و… شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفته و سپس کشته شدند.
زنان در شرق کوردستان و ایران جدایی از ناعدالتی و نابرابری‌های که حکومت به شکلی سیستماتیک بر آنها تحمیل کرده است، تحت تاثیر فرهنگ و سنت‌های عقب مانده نیز هدف تبعیض و ظلم قرار گرفته‌اند. در یک سال گذشته ده ها زن به قتل رسیده و یا خودکشی کرده‌اند.
با تمامی تبعیضها و ظلمهایی که بر زنان رفته است، زنان کوردستان در یک سال گذشته توانستند در صف اول مبارزه برای آزادی باشند، سهم زنان مبارز کوردستان در جنگ علیه فرقه ها و گروه های تروریستی نظیر داعش، جبهه النصره و دیگر گروه های تروریستی وابسته به ترکیه و… چشمگیر بوده و توانسته‌اند در مقام دفاع از حقوق زنان و آزادی کوردستان کارنامه درخشانی از خود نشان دهند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن تبریک روز زن به زنان، از جامعه کوردستان میخواهد در راستای ازادی، برابری و یکسانی تمامی احاد جامعه تلاش کرده و سعی نمایند با مبارزات خود جامعه ای آزاد و‌ بدور از تعیض های جنسیتی را فراهم آورند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان