اورمیە: حکومت ایران یک جوان را اعدام کرد

KMMK:

یکشنبه ۱۱اسفند ۱۳۹۸ شمسی، یک زندانی با نام امیر محمدپور که در بند جوانان زندان حکومت ایران در شهر اورمیه زندانی بود را اعدام کرده است.
امیر محمدپور اهل بوکان بوده و به اتهام قتل در زندان بود و به قصاص محکوم شده بود.
نامبرده روز شنبه ۱۰ اسفند از بند جوانان زندان به قرنطینه منتقل شده بود. بر اساس اطلاعات دریافتی حکم اعدام وی صبح زود روز یکشنبه به اجرا درآمده است.

قابل ذکر است که دو زندانی محکوم به اعدام دیگر با اسامی حسین کچنانلو، ۶۰ ساله از بند ۳-۴ و عبدالله محمدزاده، ۷۰ ساله، از بند مشاوره این زندان که روز شنبه جهت اجرای حکم به قرنطینه منتقل شده بودند، با توقف اجرای حکم به بند بازگردانده شدند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دو نفر اعدام شده که با احتساب این مورد جدید، تعداد انها به سه تن رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان