سه زندانی عقیدتی اهل سنت؛ قاسم آبسته،کامران شیخه و خسرو بشارت

KMMK:
۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ خورشیدی، حکم اعدام قاسم آبسته شهروند اهل شرق کوردستان پیرو اهل سنت، از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران صادر و به امبرده اعلام شده است.

قاسم آبسته ۱۶ آذز ماه ۱۳۸۹ خورشیدی به اتهام ” افساد فی الارض” بازداشت و به اعدام محکوم شد.

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ خورشیدی، حکم اعدام کامران شیخه از طریق وکیل نامبرده” محمود علیزاده طباطبایی” به وی ابلاغ شد.

کامران شیخه زندانی عقیدتی پیرو اهل سنت در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۸۸ از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اورمیه منتقل شد و حدود ۸ ماه به اتهام محاربه در زیر شکنجه و بازجویی قرار گرفت. سپس نامبرده به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۰ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
در جلسه دادگاه، نامبرده به اتهاماتی همچون” تلاش برای برهم زدن امنیت ملی، تبلیغات علیه نظام، مشارکت در گروههای سلفی و افساد فی الارض” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

خسرو بشارت ۱۶ آذز ماه ۱۳۸۹ خورشیدی به اتهام ” افساد فی الارض” بازداشت و به اعدام محکوم شد. نانبرده ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ از زندان رجایی شهر کرج به زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه منتقل شد و جلسه دادگاه ایشان در ۹ تیرماه ۱۳۹۷ در شعبه ۱۲ تجدید نظر برگزار شد و در این نشست خسرو به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد.

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ خورشیدی، حکم اعدام خسرو بشارت اهل مهاباد، به وی ابلاغ شد.
حکم صادره هر سه زندانی پس از اعتراض به شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی ” رازینی” ارجاع شد. دیوان عالی کشور در اواخر سال ۱۳۸۶ این حکم را منحل کرده و برای رسیدگی بیشتر پرونده این افراد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اورمیه ارجاع داده شد و سپس تحت فشار اداره اطلاعات حکم اعدام این افراد از سوی دادگاه صادر شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان