قصر شیرین؛ مرگ یک نوجوان براثر انفجار مین

KMMK:
یک شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی، یک نوجوان ۱۴ ساله بانام ” پیام رستمی” اهل قصر شیرین بر اثر انفجار مین جان خود را از دست داد.
پیام رستمی از عشایر کوچ نشین شهرستان قصر شیرین ۱۶سال سن داشتە و هنگام چوپانی و در ساعت ۱۸ مورخه منطقه تنگاب نو بر اثر انفجار مین از ناحیه دو دست و صورت دچار جراحت جدی و بعد از انتقال به بیمارستان قصرشیرین متاسفانه فوت شدند.
بر اساس گزارش: نامبرده در مرز خسروی بر روی مین به جای مانده از جنگ ایران و عراق رفته و جان خود را از دست داده است.

قابل ذکر است که: پس از جنگ ایران و عراق مراکز مین روبی شروع به پاکسازی میادین مین گزاری شده کردند ، اما شرق کوردستان از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران همچنان یک میدان جنگی است و سپاه پاسداران در شرق کوردستان به کاشت مین ادامه یدهد و تمامی قوانین بین المللی را زیر پا نهاده و همچنان در شرق کوردستان فاجعه مرگ انسانها و حیوانات و جانداران ادامه دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان