زندانی عقیدتی محکوم به اعدام؛ ایوب کریمی و‌ داود عبداللهی

KMMK:

ایوب کریمی

۱۶ آذر ۱۳۸۸ شمسی، ایوب کریمی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهر اورمیه منتقل شد. نامبرده به مدت ۸ ماه تخت شکنجه و بازجویی قرار گرفت و به اتهام «محاربه» بازجویی شد.
این زندانی عقیدتی بعد از این هشت ماه شکنجه به زندان اوین منتقل شد و مدت شش ماه در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ سپاه و اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی قرار داشت. در طول این شش ماه نامبرده در سلول انفرادی نگهداری می‌شد و عین بازجویی بارها مورد شکنجه قرار گرفته است.
نامبرده بار دیگر و در تاریخ ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ شمسی به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد.

ایوب کریمی در اسفند ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب تهران شعبه ۲۸ با ریاست قاضی مقیسە با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی و فساد فی‌الارض روبرو و محاکمه شد و نهایتا به اعدام محکوم و حکم در تاریخ ۵ خردادماه رسما به ایشان ابلاغ شد.

شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی «رازینی» اعتراض این فعال عقیدتی را بررسی و در اواخر سال ۱۳۹۵ این حکم را نقض و جهت رسیگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع داد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در خردادماه سال ۱۳۹۷ ایوب کریمی را دوباره به اتهام «افساد فی‌ الارض» به اعدام محکوم کرد. شعبع ۴۱ دیون عالی کشور نیز حکم را تایید و روز دوشنبه ۱۴ بهمن‌ ۱۳۹۸ رسما به محمود علی‌زاده طباطبایی، وکیل مدافع وی ابلاغ شد.
داود عبداللهی
۱۶ آذر ۱۳۸۸ شمسی، داود عبداللهی فعال مذهبی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهر اورمیه منتقل شد. نامبرده به مدت ۸ ماه در این بازداشتگاه تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت. آقای عبداللهی به اتهام «محاربه» مورد بازجویی قرار گرفت. بعد از اتمام بازجویی به زندان اوین منتقل شد. در این زندان نیز به مدت شش ماه در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ سپاه و اطلاعات تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت.

۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ این زندانی اهل سنت به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد. وی توسط دستگاه اطلاعاتی ایران به افساد فی‌الارض متهم شد.

نامبرده با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فی‌الارض روبرو شد و در اواخر اسفند ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه دادگاهی شد. وی در نهایت به اعدام محکوم و حکم را در تاریخ ۵ خردادماه رسما به ایشان ابلاغ گردید.

این حکم پس از اعتراض و به منظور بررسی مجدد به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی «رازینی» ارجاع شد. دیوان عالی کشور در اواخر سال ۱۳۹۵ این حکم را نقض و جهت رسیگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع کرد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در خردادماه سال ۱۳۹۷ داود عبداللهی را به اتهام «افساد فی‌الارض» مجددا به اعدام محکوم کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان