زندانیان عقیدتی محکوم‌ به اعدام؛ انور خضری و فرهاد سلیمی

KMMK:

انور خضری
در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۸۸ انور خضری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مهاباد بازداشت و به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اورمیه منتقل شد. انور خضری نزدیک به هشت ماه از سوی این نیروها در سلول‌های انفرادی تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت و سپس به بند ۲۴۰ و ۲۰۹ و سلول انفرادی زندان اوین در هر تهران منتقل شد و حدود ۶ ماه در این سلول‌ها در حبس به سر برد.

نامبرده در خردادماه ۱۳۹۰ در اعتراض به شرایط بد زندان و قرار دادن وی در بند زندانیان جرائم اجتماعی و مواد مخدر دست به اعتصاب غذا زد و ۵۰ روز به اعتصاب خود ادامه داد و سپس با موافقت زندان در رسیدگی به خواسته‌هایش اعتصاب خود را شکست.

انور خضری در فروردین‌ماه ۹۱ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و نزدیک به چهار سال در این زندان در بازداشت به سر برد. سپس در اسفندماه ۱۳۹٤ جلسه دادگاه وی با ریاست قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد، در نشست دادگاه وی با اتهاماتی همچون، «عضویت در گروه سلفی»، «تبلیغ علیه نظام» و «قتل» روبرو شد و به اعدام محکوم شد، اما این حکم پس از ارجاع به دیوان عالی کشور لغو گردید.

 در شهریورماه ۱۳۹۶ انور خضری از زندان رجایی شهر به زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اورمیه منتقل شد و در یک دادگاهی غیابی و بدون حضور وی، به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم و در تیرماه ۱۳۹۷ این رأی رسماً به وی ابلاغ شد.

سپس نامبرده در ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ برای بار دیگر جهت تحمل دوران حبس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

پرونده انور خضری جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع و جلسه دادگاه وی در روزهای ۲۷ و ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸ برگزار شد و انور خضری به همراه ۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند و پرونده این افراد برای بررسی مجدد به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تائید شد.

فرهاد سلیمی
در تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۸ از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز بازداشت شد و به سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اورمیه منتقل شد و حدود ۸ ماه تحت شکنجه و بازجویی قرار داشت. سپس به بند ۲۴۰ و ۲۰۹ سلول انفرادی زندان اوین در تهران منتقل شد و پس از گذشت ۶ ماه به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

در اسفندماه ۱۳۹٤ فرهاد سلیمی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «مشارکت در گروه‌های سلفی»، «تبلیغ علیه نظام» و «قتل» به اعدام محکوم شد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور نقض شد؛ اما نامبرده کلیه اتهامات وارده را رد کرده و اعلام کرده که تنها به دلیل اعتقادات خود و شرکت در جلسات و پخش مطالب مذهبی بازداشت‌شده است.

پس از گذشت ۹ سال بلاتکلیفی در روزهای ۲۷ و ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸، جهت بررسی مجدد پرونده نامبرده به همراه ۶ تن دیگر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و جلسه دادگاهی آن‌ها برگزار شد. علیرغم حضور وکیل، حق صحبت و دفاع از خود، به این افراد داده نشد و درنهایت مجدداً به اعدام محکوم شدند و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز مجدداً تائید شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان