یک شهروند کورد در مازندران بازداشت شد

KMMK:
در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ خورشیدی، در شهر کلاردشت در استان مازندران یک شهروند کورد با نام عبدالله حسینی فرزند علی اهل شهر سقز در شرق کوردستان، از سوی پلیس شهر کلاردشت بازداشت شد.
براساس گزارش یک منبع معتمد؛ عبدالله حسینی پس از بازداشت به زندان جمهوری اسلامی ایران در سنه منتقل شده است.
قابل ذکر است که: همسر نامبرده به اتهام قتل مجرم شناخته شده، اما قتل را به گردن عبدالله انداخته است.
چند سال پیش در شهر بانه همسر پیشین وی به بهانه مسایل ناموسی از سوی شوهر جدید خود به قتل رسیده و در نبود عبدالله، وی به صورت قانونی مجبور به پرداخت دیه فرد مقتول شده و دادگاه نیز جهت آزادی موقت این شهروند، ثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی درنظر گرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان