چیا محمدی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد

KMMK:
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، چیا محمدی در شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان سنه به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنه وی را قبلاً به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
چیا محمدی با اتهامات: “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران و تبلیغ علیه نظام از طریق نشر اکاذیب” توسط دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

نامبرده اهل شهر سنه بوده و در مورخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۷ شمسی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت و مدت شش ماه در سلول انفرادی زندانی بود. آقای محمدی نهایتا با تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان