سنه: فعال کارگری، اسحاق روحی زندانی شد

KMMK:

یکشنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹٨ شمسی، اسحاق روحی، فعال کاری روانه زندان شد.

اسحاق روحی که در ۳۰ مرداد ۹٨ از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در شهر سنه به یک سال زندانی تعزیری محکوم شده بود، امروز روانه زندان حکومت ایران در شهر سنه شد.

لازم به یادآوریست که، نامبرده در اول ماه می سال جاری(روز کارگر) بعد از ۱۳ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات و همچنین ۱۷ روز حبس در زندان حکومت ایران در این شهر با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه بصورت موقت آزاد شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان