انتقال یک فعال مدنی به زندان مرکزی ایران در اورمیه

KMMK:

شنبه ۱۲بهمن ۱۳۹۸ شمسی، یک شهروند به نام شهرام کاظمیان که بیست و شش روز در بازداشت موقت بود از بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت ایران در اورمیه به زندان مرکزی حکومت در این شهر منتقل شد.

نامبرده روز دوشنبه شانزدهم دی‌ ۱۳۹۸ توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود.

شهرام کاظمیان ۲۶ روز زیر بازجویی شدید در بازداشتگاه اداره اطلاعات بوده و طی بازجویی شکنجه شده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده شکنجه جسمی شده و در طی بازجویی فشار شدید روحی به وی وارد شده و به منظور تخریب شخصیت و روحیه بارها از سوی بازجویان مورد توهین قرار گرفته است.
بر اساس گزارش منابع محلی نامبرده به همکاری با احزاب اپوزیسیون کوردستانی مخالف حکومت ایران متهم شده است، ولی نامبرده این اتهام را رد کرده و آن را پرونده سازی نهادهای امنیتی قلمداد کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان