یک گروه ۵۰ نفره از کولبران بانه ای در ارتفاعات گم شده‌اند

KMMK:

شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ شمسی، پنجاه نفر از کولبران در ارتفاعات مرزی شهر بانه گم شده و احتمال می‌رود به خاطر برف و باران شدید مسیر خود را گم کرده باشند.
این کولبران در مرز سه کوچکه و رودخانه میشاو بوده و در این منطقه گم شده‌اند.
با توجه به وضعیت بسیار سرد و بارش برف زیاد، خطر جدی جان و سلامت این کولبران را تهدید میکند
این کولبران در آخرین تماسی که با خانواده و دوستانشان داشته اند، خواستار کمک نیروهای مردمی برای نجات شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان