اقدام به خودکشی دو جوان پیرانشهری به مرگ یکی از آنها انجامید

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، دختر و پسر جوانجوان  پیرانشهری با هم و به دلایلی که هنوز برای جمعیت حقوق بشر کوردستان روشن نشده است،  اقدام به خودکشی کردهکرده اند.

این حادثه  در یکی از  روستاهای پیرانشهرپیرانشهر اتفاق افتاده است،  هنوز هویت این دو جوان مشخص نشده است.

بر اساس گزارش دریافتی دختر  با حلق آویز کردن خود و پسر با خوردن سم دست به خودکشی زدند، این حادثه باعث مرگ دختر و بستری شدن پسر در بیمارستان شده است .

قابل ذکر است که  حال مصدوم وخیم اعلام شده است.

طی چند ماه گذشته شاهد حالت رو به افزایش خودکشیها در شرق کوردستان بوده ایم و آمار خودکشی ها وضعیت نگران کننده ای را هشدار می‌دهد.

معضلات اجتماعی،  بیکاری، فقر و…  از عوامل خودکشیها در شرق کوردستان می باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان