شلیک نیروهای حکومت ایران بە مجروح شدن یک کولبر انجامید

KMMK:
یکشنبه ۶بهمن ۱۳۹۸ شمسی, در نتیجه شلیک نیروهای نظامی و مرزبانی حکومت ایران در کوهستانهای قندیل در منطقه پیرانشهر، یک کولبر زخمی شده است.
اسعد پیری کولبری است کە در نتیجه شلیک نیروهای نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران زخمی شده است.
گزارش رسیده حاکی از آن است که جراحات وارده وخیم بوده و نامبرده جهت مداوا و درمان به مراکز درمانی شهر اورمیه منتقل شده است.
در این حادثه که در کوهستانهای قندیل روی داده است، نیروهای نظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران دسته ای از کولبران را در کمین انداخته و به آنها شلیک می‌کنند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۱۲ کولبر زخمی شده‌اند که با احتساب این کولبر تعداد انها به سیزده تن می‌رسد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان