نی/ مریوان; بازداشت یک شهروند دیگر

KMMK:‌‌

شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹٨ شمسی، سلمان افرا ۲۲ ساله، فرزند رحمت، اهل روستای نی از توابع شهر مریوان بازداشت شد.

سلمان افرا که ۱۰ فروردین ۹٨ شمسی، به ۵ سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر این حکم به یک سال زندان کاهش یافت و نامبرده دیروز به زندان حکومت ایران در شهر مریوان انتقال یافت.

لازم یادآوریست که، در ۲۷ دیماه ۱۳۹۷ شمسی، ایشان با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی بصورت موقت تا تشکیل دادگا آزاد شده‌ بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان