تهدید و فشار به دانش آموزان سنه ای برای پرداخت وجه نقدی

بر اساس  گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، مدیران و مسئولین دبستان بدر در سنه شرق کوردستان  ، به دانش اموزان این مدرسه ابلاغ کرده اند که هر دانش اموز باید مبلغ 50هزار تومان (500/000 ریال )به مدرسه کمک کند . در ادامه گزارش اماده است که ،مدیران به دانش آموزان متذکر شده اند چنانچه مبلغ اعلام شده را پرداخت نکنند از شرکت در امتحانات محروم خواهند شد . این سخنان با واکنش و عکس العمل تعدای از دانش اموزان و خانواده های انها روبروی شد ه است.

این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است که کلیه هزینه های تحصیلی از مقطع ابتدایی تا پایان دوره متوسطه به عهده داشته باشد وتحصیل برای تمامی افراد رایگان باشد.

اما در چند ساله گذشته دریافت های وجهه نقدی حالتی تصاعدی داشته و با عناوین مختلف از خانواده پول نقدنقد گرفته می شود.