مریوان؛ قطع درختان و نابودی جنگل‌ها

KMMK:

بر اساس گزارش منتشره از انجمن سبز چیا؛ افرادی سودجو در راستای منافع شخصی اقدام به قطع درختان و نابودی جنگل روستای دوپلوره از توابع مریوان در شرق کوردستان کرده‌اند.

بر اساس گزارش؛ افراد مذکور دارای روابط ویژه‌ای در منطقه بوده که پس از قطع درختان آن‌ها را بار زده و به کارخانه‌های شمال ایران منتقل می‌کنند.

شرق کوردستان از مناطق بکر واقع در جغرافیای سیاسی ایران بوده که دارای منابع زیرزمینی بی‌شماری نیز است. همچنین به دلیل کوهستانی بودن این منطقه دارای جنگل‌ها زیادی در جای‌جای خود می‌باشد، حکومت جمهوری اسلامی با بکار گیری افراد تحت حمایتش، علی‌الخصوص در چند سال اخیر از طرق آتش زدن‌های عمدی، ساخت سدهای آبی ناکارآمد، قطع و بریدن درختان و… کمر به نابودی محیط‌زیست در این بخش از کوردستان بسته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان