دهوک؛ یک کارگر اهل شرق کورستان جان خود را از دست داد

KMMK:

روز پنج شنبه سوم بهمن ماه سال ۹٨ خورشیدی، در حین کار در یکی از پروژه‌های مسکونی در استان دهوک یک کارگر اهل شرق کوردستان جان خود را از دست داد.

براساس اطلاعات رسیده: نام این کارگر بهمن رحیمی ۳۹ ساله بوده که بر اثر سقوط بلوک جان خود را از دست داده است. این حادثه همچنین مجروحیت یک کارگر دیگر اهل شرق کوردستان که سن وی ۲۹ سال بوده را در پی داشته است.

براساس گزارشات رسیده: در سه ماه گذشته ۶ کارگر اهل شرق کوردستان در حین کار در جنوب کوردستان براثر سوانح کاری جان خود را از دست داده‌اند.

نبود وسایل ایمنی از عوامل اصلی مرگ این کارگران گزارش شده است.

به علت بحران اقتصادی و شرایط اسفناک زندگی، شمار زیادی از شهروندان شرق کوردستان به منظور کسب درآمد به کشورهای همسایه، خصوصا جنوب کوردستان (اقلیم کوردستان) روی آورده‌اند.

در شرق کوردستان نیز به علت بی توجهی مسئولان حکومتی و کارفرمایان سالیانه ده‌ها کارگر براثر حوادث کار قربانی می‌شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان