بازداشت یک جوان کامیارانی و انتقال او به مکانی نامعلوم

بر اساس گزارش ها و اخبار رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،  امروز پنجشنبه ساعت 10 صبح نیروهای لباس شخسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران  با هجوم به  منزل شخصی شاهو صادقی او را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.

قابل ذکر است که خانواده صادقی تلاش می کنند که از علل و دلایل بازداشت فرزند خود مطلع شوند اما نهادها و نیرو های امنیتی هیچ پاسخی به آنها ندیده اند.

در حال حاضر خانواده نامبرده  هیچ اطلاعی از فرزند شان ندارند و نتوانسته اند مخل بازداشت این جوان کورد را پیدا کنند. 

در چند ماه گذشته بازداشت شهروندان کورد در شرق کوردستان روبه افزایش بوده و شاهد بازداشت های خودسرانه هستیم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان